• Planlama ve Projelendirmede Mühendislik Jeolojisi
• Jeomekanik (Kaya Mekaniği ve Zemin Mekaniği)
• Jeoteknik
• Jeodinamik Süreçler (Deprem ve Kütle Hareketleri)
• Kent ve Çevre Jeolojisi
• Mühendislik Jeolojisi Haritaları
• Mühendislik Jeolojisinde Jeofizik Yöntemler
• Temel Araştırmaları ve Temel Tasarımında Mühendislik Jeolojisi
• Yüzey ve Yeraltısuları
• Su Tutma Yapıları
• Yeraltı Açıklıkları (Tünel, Galeri, Kavern, Kuyu vb.)
• Yamaç ve Şev Stabilitesi
• Arazi Araştırmaları, Ölçme ve İzleme Teknikleri
• Maden Kaynaklarının Aranması ve İşletilmesi
• Malzeme Jeolojisi
• Doğal Yapı Taşları ve Endüstriyel Hammaddeler
• Mühendislik Jeolojisi Modellerinin Kurulması ve Test Edilmesi
• Tarihi ve Kültürel Yapı ve Anıtların Korunması ve Resterasyonu
• Mühendislik Jeolojisinde Güncel Konular
• Mühendislik Jeolojisi Eğitimi