Onursal Başkan / Honorary Chairman

 

Prof. Dr. Semih AKTEKİN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü / Rector, Nevsehir Hacı Bektaş Veli University