Sempozyum Başkanları / Symposium Chairmen

 

Prof. Dr. Mutluhan AKIN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Yardımcısı /Vice Rector / Nevsehir Hacı Bektaş Veli University

 

Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
Mühendislik Jeolojisi Der. Yön. Kur. Bşk. / Chairman, Turkish Society for Engineering Geology

 

Prof. Dr. İsmail DİNÇER
Düzenleme Kurulu Başkanı / Head of Organizing Committee

 

Dr. Ahmet ORHAN

Sempozyum Sekreteri / Symposium Secretary