00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

MUHJEO'2024

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu (MÜHJEO), her iki yılda bir, Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer) ile bünyesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü bulunan bir üniversitemiz tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir. Sempozyumların, ilki 2015 yılında KTÜ Trabzon’da, daha sonra sırasıyla; 2017 ÇÜ Adana’da, 2019 PAÜ Denizli’de ve 2022 İTÜ İstanbul’da yapılmıştır. Sempozyumların beşincisi ise 6-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde yerbilimleri mühendisliği alanında özellikle, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik konularında yapılan araştırma ve uygulamalardan elde edilen bilimsel bulguların ve teknik gelişmelerin tartışmaya açılarak paylaşılmasıdır. Ayrıca, kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarındaki araştırmacı, uygulayıcı mühendisler ile öğrencileri aynı platformda buluşturarak, bilimsel ve teknik anlamda daha yaygın ve etkili bir iletişim ile işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Sizleri 6-8 Haziran 2024 tarihlerinde Kapadokya’nın merkezinde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde gerçekleştireceğimiz, Türkçe ve İngilizce bildirilerin sunulacağı “Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu MÜHJEO’2024” (National Symposium on Engineering Geology and Geotechnics ENGGEO'2024)’e katılmaya davet ediyoruz.

MÜHJEO2024 Düzenleme Kurulu

 

 

SEMPOZYUM KONULARI

 • Planlama ve Projelendirmede Mühendislik Jeolojisi
 • Kaya ve Zeminlerin Mühendislik Özellikleri ve Davranışları
 • Deprem ve Kentleşme
 • Mühendislik Uygulamalarında Hidrojeoloji
 • Çevre Jeolojisi
 • Mühendislik Jeolojisinde Jeofizik Yöntemler
 • Mühendislik Jeolojisi Haritaları
 • Yamaç ve Şev Duraylılığı
 • Temel Araştırmaları ve Tasarımında Mühendislik Jeolojisi
 • Mühendislik Jeolojisi Modelleri ve Sayısal Analiz
 • Yer Mühendisliğinde Tehlike ve Risk Analizleri
 • Yeraltı Yapılarında (Tünel, Galeri, Kavern, Kuyu vb.) Jeoteknik Çalışmalar
 • Su Yapılarında Jeoteknik Çalışmalar
 • Yer Kaynaklı Afetler
 • Yer Mühendisliğinde Ölçme ve İzleme Teknikleri
 • Jeotermal Kaynaklar
 • Doğal Yapı Taşları, Agrega ve Endüstriyel Hammaddeler
 • Tarihi Yapıların Korunması ve Yenilenmesinde Mühendislik Jeolojisi
 • Mühendislik Jeolojisi Eğitimi

 

Programme

06/06/2024

08:30 - 23:59

MUHJEO'2024, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu - 2024

07/06/2024

08:30 - 23:59

MUHJEO'2024, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu - 2024

08/06/2024

08:30 - 23:59

MUHJEO'2024, Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu - 2024